Tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Bamboo Life được đội ngũ công ty đặc biệt quan tâm. Bởi điều này không chỉ góp phần vào phản ánh phương thức làm việc tại Công ty. Mà còn giúp Bamboo Life dễ dàng thu hút được đúng ứng viên. Tiết kiệm thời gain và tiền bạc hơn rất nhiều cho bộ phận tuyern dụng tại công ty.

Một số bước trong quy trình tuyển dụng Bamboo Life bao gồm:

1. Công ty Bamboo Life xác định nhu cầu tuyển dụng của Công ty đối với một vị trí nhất định.

2. Thiết kế bản mô tả nội dung công việc để cung cấp thông tin cho ứng viên về các yêu cầu đối với vị trí làm việc. Bản mô tả này sẽ là công cụ để đơn vị có thể nhận được đơn xin việc. Từ các ứng viên có kinh nghiệm và kiến thức phù hợp.

3. Sau khi đã có bản mô tả công việc, công ty tiến hành tìm kiếm nguồn nhân sự trên các phương tiện truyền thông khác nhau.

4. Sàng lọc thông tin ứng viên và tiến hành hẹn phỏng vấn.

5. Đánh giá ứng viên và cung cấp việc làm nếu phù hợp với vị trí công ty đang cần tuyển dụng.

Thông tin chi tiết các vị trí tuyển dụng sẽ được cập nhật khi có thông báo từ bộ phận, phòng ban của công ty.

Trang chủ Danh mục Cửa hàng Facebook Góc chia sẻ